Om du söker efter mig eller några av mina böcker kan du nå mig på Institutet för organisations- och arbetslivsetik (IOA) vid Ersta Sköndals högskola.

 

 
  Tomas Brytting